Lag (1977:975) med tulltaxa

SFS nr
1977:975
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1977-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1070
Upphävd
1988-01-01