Förordning (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag

SFS nr
1978:107
Departement/myndighet
Civildepartementet PE
Utfärdad
1978-03-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:380
Upphävd
1989-07-01

Föreskrifterna i 7 § 1 mom. fjärde stycket statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) – SPR – om samordning av
tjänstepensionsrätt enligt reglementet med pensionsrätt som har
förvärvats på grund av icke-statlig tjänstepensionering skall gälla även
i fråga om pensionsrätt som har förvärvats på grund av anställning hos
tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag. Samordning skall dock
inte ske beträffande rätt till egeneller familjelivränta enligt SPR.