Förordning (1978:140) om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter

SFS nr
1978:140
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1978-03-30

Såvitt gäller sjölagen (1891:35 s. 1) motsvarar 15 francs
(Poincaréfrancs) en sådan särskild dragningsrätt som används av
Internationella valutafonden (SDR). Såvitt gäller lagen (1976:58) om
järnvägs ansvarighet vid befordran av resande, fördragen den 7
februari 1970 om godsbefordran på järnväg (CIM) respektive om
befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) samt konventionen
den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på
väg (CMR) motsvarar 3 francs (Germinalfrancs) en SDR.

Till följd härav gäller i författningarna de motvärden i SDR som anges
nedan.