Tillkännagivande (1978:215) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1978:215
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1978-04-27

Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 20
april 1978 är sju procent.