Förordning (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

SFS nr
1978:218
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1978-05-11

1 § Patent- och registreringsverket (patentverket) tjänstgör som
internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för
internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt den i
Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete
i den omfattning som bestäms i avtal med internationella byrån inom
världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

2 § Ärenden som ankommer på patentverket i dess egenskap av
internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet för
internationell förberedande patenterbarhetsprövning handläggs enligt
konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna till denna
samt avtalet med internationella byrån. Beträffande handläggningen
gäller i övrigt allmänna regler för verksamheten hos verket.

3 § För sin befattning med ärenden som anges i 2 § får patentverket ta
ut avgifter enligt vad som anges i avtalet med internationella byrån.

Patentverket tillhandahåller förteckning över de avgifter som får tas
ut enligt första stycket. Envar kan kostnadsfritt erhålla rimligt
antal exemplar av förteckningen.