Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån

SFS nr
1978:396
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1978-06-01

Regeringen föreskriver i fråga om egnahemslån, som har beviljats
enligt kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån m.m.
eller kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m., att uppsägning helt
eller delvis av sådant lån ej skall ske på grund av att byggnaden hyrs
ut.