Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning

SFS nr
1978:493
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08

Regeringen får upphäva föreskrifter om skyldighet för studerande vid
konsthögskolan och musikhögskolan i Stockholm att tillhöra särskild
studerandesammanslutning.