Förordning (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond

SFS nr
1978:504
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08

Regeringen föreskriver att vad regeringen i förordning eller särskilt
beslut har föreskrivit om företagareförening i stället skall avse
regional utvecklingsfond, om det ej av omständigheterna uppenbart
framgår att föreningen alltjämt avses. Med regional utvecklingsfond
avses sådan för visst län bildad stiftelse som enligt av riksdagen
godkända riktlinjer skall främja näringslivets utveckling inom länet.