Förordning (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

SFS nr
1978:622
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1235
Upphävd
1992-01-01

1 § Försäkringsrätterna är försäkringsrätten för Mellansverige,
försäkringsrätten för Södra Sverige och försäkringsrätten för Norra
Sverige.

2 § Försäkringsrätternas domkretsar anges i nedanstående förteckning.
För varje län inom domkretsen skall utses det antal nämndemän som
framgår av förteckningen.

———————————————————————
Domkrets Antal nämndemän
———————————————————————

Försäkringsrätten för Mellansverige 66
———————————–
Stockholms län 30
Uppsala län 5
Södermanlands län 5
Östergötlands län 8
Gotlands län 2
Värmlands län 6
Örebro län 5
Västmanlands län 5

Försäkringsrätten för Södra Sverige 54
———————————–
Jönköpings län 8
Kronobergs län 4
Kalmar län 4
Blekinge län 2
Kristianstads län 4
Malmöhus län 8
Hallands län 4
Göteborgs och Bohus län 8
Älvsborgs län 6
Skaraborgs län 6

Försäkringsrätten för Norra Sverige 22
———————————–
Kopparbergs län 4
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 4
Jämtlands län 2
Västerbottens län 6
Norrbottens län 2
———————————————————————

Varje försäkringsrätt prövar besvär över beslut som meddelas av de
allmänna försäkringskassor som ingår i försäkringsrättens domkrets.
Försäkringsrätten för Mellansverige prövar därutöver besvär över beslut
som har meddelats av riksförsäkringsverket. Förordning (1990:13).

3 § har upphävts genom förordning (1990:13).

4 § har upphävts genom förordning (1988:322).

5 § har upphävts genom förordning (1988:322).

5 a § har upphävts genom förordning (1988:322).

6 § har upphävts genom förordning (1988:322).

Övergångsbestämmelser

1991:1235

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

2. För mål som anhängiggjorts i försäkringsrätt gäller äldre
bestämmelser om domkretsindelning.

3. Antalet nämndemän i försäkringsrätt skall för varje län i
försäkringsrättens domkrets motsvara länets sammanlagda antal nämndemän
i kammarrätt och länsrätt.