Förordning (1978:788) om luftleder

SFS nr
1978:788
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1016
Upphävd
1998-10-01

Regeringen föreskriver att svenska luftleder skall finnas på nedan
angivna sträckor.

1. Från rikets västra gräns mellan två punkter, den södra i höjd med
Landskrona och den norra i höjd med Höganäs, i två alternativa
sträckningar till Stockholm, varav den ena fortsätter i riktning mot
Finland i två alternativa sträckningar, en nordlig mot Mariehamn och
en sydlig mot Helsingfors.

2. Från punkter i närheten av Tranås och Jönköping på de under 1
nämnda sträckningarna i västlig riktning i två alternativa
sträckningar till punkter invid Göteborg och vidare i riktning mot
Jylland i tre alternativa sträckningar, varav två mot Ålborg och en
mot Randers.

3. Från Stockholm över Luleå till Kiruna i två alternativa
sträckningar, varav den västliga över Sundsvall och den ostliga över
Bottenhavet öster om Sundsvall.

4. Från rikets gräns invid Svinesund till Göteborg och vidare över
Kattegatt mot Själlands norra kust.

5. Från Kramfors i ostlig riktning mot Vasa.

6. Från rikets västra gräns i höjd med Arvika till Stockholm och
vidare i sydostlig riktning mot Riga.

7. Från Trosa till Visby och vidare i sydlig riktning mot den polska
kusten.

8. Från Mön till Bornholm och vidare i två alternativa sträckningar,
varav den ena i nordostlig riktning mot Riga och den andra i sydostlig
riktning mot den polska kusten.

9. Från Bornholm i nordvästlig riktning till Höganäs och vidare i två
alternativa sträckningar, varav den ena i nordvästlig riktning över en
brytpunkt i Kattegatt vidare mot Ålborg och den andra i nordlig
riktning över Göteborg till Grebbestad.

10. I nordlig riktning från den östtyska kusten till en punkt invid
Ystad och därifrån vidare, i huvudsak i nordlig riktning, till
lämpliga punkter på de under 1 nämnda alternativa sträckningarna mot
Stockholm.

11. Från Åstorp i två sydvästliga riktningar till rikets gräns mot
Danmark.

12. Från Höganäs, dels mot Själlands norra kust i en sydlig och i en
sydvästlig riktning, dels mot Ålborg i en nordvästlig riktning.