Förordning (1978:799) med bemyndigande enligt konventionen den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet

SFS nr
1978:799
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1978-11-23

Enligt förordning (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11
november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet länder
nämnda konvention till efterrättelse här i riket sedan den 1 november
1976.

Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket skall vara behörig
svensk myndighet vid tillämpning av artikel 10 och artikel 32 andra
stycket i konventionen.