Förordning (1978:842) med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal

SFS nr
1978:842
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:177
Upphävd
1992-05-01

Regeringen överlåter åt statens vattenfallsverk att efter samråd med
sjöfartsverket fastställa taxa för Trollhätte kanal.