Förordning (1978:843) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal

SFS nr
1978:843
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1334
Upphävd
1994-01-01

Regeringen överlåter åt sjöfartsverket att fastställa taxa för
Södertälje kanal.