Förordning (1978:847) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor

SFS nr
1978:847
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1334
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:925

Regeringen överlåter åt sjöfartsverket att fastställa avgifter för

1. frivillig provning av körfakta för fritidsbåtar,

2. typgodkännande av byggnadsmaterial m.m. till fartyg,

3. kontroll av fartygslanternor och kompasser samt typprovning av
elektriska lanternor och kompasser,

4. trafiken på Falsterbokanalen samt förtöjnings
och uppdragningsplats för fritidsfartyg samt upplåtelse av plats på
kaj eller mark inom Falsterbokanalen. Förordning (1981:925).