Förordning (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter

SFS nr
1979:1036
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1378

1 § Sjöfartsverket får föreskriva ett högsta pris för inrikes
fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland
enligt lagen (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor
för vissa lastbilstransporter.

Verket får härvid också föreskriva ett sådant högsta
pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken som anges i
lagen. Förordning (2000:1378).

2 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
beslutas av Sjöfartsverket. Förordning (1992:914).

3 § Den som bryter mot någon föreskrift som har beslutats med stöd av
denna förordning döms till böter.