Förordning (1979:1196) med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)

SFS nr
1979:1196
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1168
Upphävd
2001-01-01

Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela anvisningar för hur
redovisningsskyldigheten enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)
skall fullgöras.