Förordning (1979:239) om länsrätternas kansliorter

SFS nr
1979:239
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1979-04-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1110
Upphävd
1998-01-01

Länsrätterna är de som anges i nedanstående uppställning. De skall ha
kanslier i de orter som anges i uppställningen.

———————————————————————
Länsrätt Kansliort
———————————————————————
Länsrätten i Stockholms län Stockholm
Länsrätten i Uppsala län Uppsala
Länsrätten i Södermanlands län Nyköping
Länsrätten i Östergötlands län Linköping
Länsrätten i Jönköpings län Jönköping
Länsrätten i Kronobergs län Växjö
Länsrätten i Kalmar län Kalmar
Länsrätten i Gotlands län Visby
Länsrätten i Blekinge län Karlskrona
Länsrätten i Skåne län Malmö
Länsrätten i Hallands län Halmstad
Länsrätten i Göteborgs och Bohus län Göteborg
Länsrätten i Älvsborgs län Vänersborg
Länsrätten i Skaraborgs län Mariestad
Länsrätten i Värmlands län Karlstad
Länsrätten i Örebro län Örebro
Länsrätten i Västmanlands län Västerås
Länsrätten i Dalarnas län Falun
Länsrätten i Gävleborgs län Gävle
Länsrätten i Västernorrlands län Härnösand
Länsrätten i Jämtlands län Östersund
Länsrätten i Västerbottens län Umeå
Länsrätten i Norrbottens län Luleå
———————————————————————
Förordning (1996:1255).