Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

SFS nr
1979:358
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1129

Polismyndigheten får meddela föreskrifter enligt 2 § tredje
stycket lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av
dyrkverktyg och de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen. Förordning (2014:1129).