Förordning (1979:496) om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar

SFS nr
1979:496
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Riksskatteverket skall fastställa formulär som avses i 9 § första
stycket förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av
aktiebolags tillgångar.