Förordning (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.

SFS nr
1979:536
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1979-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:320
Upphävd
2005-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1046

Regeringen föreskriver att sådan egendom som anges i 6 § lagen
(1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m. m.
skall säljas av Allmateriel i Solna Aktiebolag. Förordning (1990:1046).