Lag (1979:545) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport

SFS nr
1979:545
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1979-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:421
Upphävd
1992-07-01

1 § Regeringen får överlämna till Sveriges exportråd att pröva fråga
om stöd till systemleveranser till stora industri- och
anläggningsprojekt utomlands (projektexport).

2 § Den som hos Sveriges exportråd har tagit befattning med fråga som
anges i 1 § får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om
affärs- eller driftförhållanden.