Förordning (1979:546) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport

SFS nr
1979:546
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1979-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:422
Upphävd
1992-07-01

Regeringen bemyndigar Sveriges exportråd att pröva fråga om stöd till
systemleveranser till stora industri- och anläggningsprojekt utomlands
(projektexport).