Tillkännagivande (1979:730) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1979:730
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1979-07-19

Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 6
juli 1979 är sju procent.