Förordning (1979:740) med instruktion för bankinspektionen

SFS nr
1979:740
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-07-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:93
Upphävd
1988-04-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/