Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet

SFS nr
1979:869
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-10-25

Den konvention mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet som
har undertecknats den 25 oktober 1978 jämte en samma dag undertecknad
överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till
efterrättelse här i riket från och med den 1 december 1979.

Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning
i svensk, portugisisk och engelsk text som bilagor 1-2.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som
anges i artiklarna 10, 33 och 34 i konventionen.