Förordning (1979:931) om prövning av vissa ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan

SFS nr
1979:931
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1979-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1213
Upphävd
1996-01-01

Regeringen föreskriver att ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan
av utom riket bosatta utlänningar skall prövas av domkapitlet i Upp-
sala.