Tillkännagivande (1980:20) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1980:20
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1980-01-24

Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 18
januari 1980 är tio procent.