Förordning (1980:3) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om finansbolags räkenskaper m.m.

SFS nr
1980:3
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:655
Upphävd
1987-07-01

Regeringen bemyndigar bankinspektionen att meddela föreskrifter om hur
finansbolags räkenskaper skall föras och hur värdehandlingar skall
förvaras och inventeras.