Tillkännagivande (1980:447) om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.

SFS nr
1980:447
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1983:323

EFTA-länderna och Spanien har den 26 juni 1979 träffat avtal rörande
handeln mellan EFTA-länderna och Spanien samt avtal om tillämpning av
avtalet i förhållande till Furstendömet Liechtenstein. Avtalen har den
lydelse i engelsk text och i svensk översättning som framgår av bilaga
1 och 2 till detta tillkännagivande.

Vidare har Sverige och Spanien samma dag träffat avtal angående
handeln med jordbruksprodukter mellan Sverige och Spanien. Detta avtal
har den lydelse som framgår av bilaga 3 till detta tillkännagivande.

Avtalen har trätt i kraft den 1 maj 1980.