Förordning (1980:5) om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina

SFS nr
1980:5
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1980-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1285
Upphävd
1988-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1987:1285

1 § Tullfrihet gäller för vara med ursprung i Bulgarien, Rumänien eller
Folkrepubliken Kina, om varan

1) är hänförlig till 1-24 kap. tulltaxan (1977:975) och är upptagen i
bilaga 1 till denna förordning, eller

2) är hänförlig till 25-99 kap. tulltaxan men ej är upptagen i bilaga 2
till denna förordning.

2 § Bestämmelserna i 2-10 §§ förordningen (1971:963) om tullfrihet för
varor från utvecklingsländerna har motsvarande tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1987:1285

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från
utvecklingsländerna,

2. förordningen (1978:21) om länder och områden som avses i förordningen
(1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna,

3. förordningen (1980:5) om tullfrihet för varor från Bulgarien,
Rumänien och Folkrepubliken Kina.

Äldre föreskrifter om ursprung får tillämpas t.o.m. den 31 december
1989. Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om användande under
en övergångstid av formulär A och APR utformade i enlighet med äldre
föreskrifter.

Bilaga 1

Varor hänförliga till 1-24 kap. tulltaxan (1977:975) som är
berättigade till tullpreferens vid import från Bulgarien, Rumänien och
Folkrepubliken Kina.

Tabellen ej fullständig.

Fisk, saltad, torkad eller rökt (även varmrökt): samtliga tullbelagda
varuslag

Ostron, med eller utan skal, färska (levande eller döda), kylda,
frysta, saltade eller torkade, andra än ostronyngel eller ungostron,
som i minsta diameter eller bredd ej håller 5 cm eller som har större
dimension men ej uppnår en vikt av 35 kg för 1000 st., avsedda av
användas uteslutande för odlingsändamål

Naturlig honung

Tagel, annat än råtagel, även anbringat på underlag eller mellan två
skikt av annat material

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer med undantag av gladiolus
och liljekonvalje, i vila eller under tillväxt, inkommande utan jord,
blommor eller blomknoppar

Körsbärs-, plommon-, päron- och äppelträd

Anthurium

Oliver och kapris, tillfälligt konserverade i saltvatten,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men ej
särskilt beredda för direkt konsumtion

Vindruvor, färska, under tiden 1 juli-31 oktober

Kvittenfrukter, färska, under tiden 16 juli-31 december

Honungs-, ogen- och vattenmeloner, färska, under tiden 16 juni-30
september

Vetegluten, även torkat

Pektinämnen, pektinater och pektater

Linolja, blekt

Linolja, träolja, oiticicaolja och ricinolja

Fettalkoholer

Fisk, beredd eller konserverad, inbegripet kaviar och
kaviarersättning: samtliga tullbelagda varuslag

Kräftdjur, andra än räkor, och blötdjur, beredda eller konserverade

Sockerkonfektyrer, ej innehållande kakao

Kakaosmör (fett eller olja)

Kakaopulver, ej sötat

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Produkter av till nr 11.05 hänförligt mjöl av potatis

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av
spannmål eller spannmålsprodukter (rostat ris, majsflingor och
liknande produkter)

Matbröd, skeppsskorpor och andra enklare bakverk utan tillsats av
socker, honung, ägg, fett, ost eller frukt

Bakverk, ej hänförliga till nr 19.07, även innehållande kakao (oavsett
mängden)

Köksväxter med undantag av gurkor, rödbetor, oliver, kapris och
sötpaprika, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra,
även med tillsats av socker, salt, kryddor eller senap

Oliver, tomater, kapris samt röd och grön paprika, beredda eller
konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Frukter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på
liknande sätt beredda med socker

Frukter, beredda eller konserverade på annat sätt, med eller utan
tillsats av socker eller sprit: samtliga tullbelagda varuslag

Saft av köksväxter, andra än tomat, även med tillsats av socker men
ojäst och ej innehållande sprit

Senapspulver och beredd senap

Såser; blandningar utgörande preparat för smaksättning

Soppor och buljonger i flytande eller fast form eller i pulverform

Inaktiv naturlig jäst; beredda bakpulver

Icke alkoholhaltiga beredningar för framställning av drycker med
undantag av sirap och andra sockerlösningar, aromatiserade eller
färgade; konfektyrer, ej hänförliga till annat nummer; glass,
glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver

Maltdrycker

Druvmust i jäsning, ävensom druvmust vars jäsning avbrutits på annat
sätt än genom tillsats av alkohol

Vin av färska druvor; druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats
av alkohol

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med aromatiska
extrakter

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd

Etanol (etylalkohol) och finsprit, odenaturerade, med en styrka av 80B
eller högre

Sprit (etanol, etylalkohol), ej hänförlig till nr 22.08; likör och
andra spritdrycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s.k.
koncentrerade extrakt) för framställning av drycker

Ättika

Cigarrer, cigariller, cigaretter och röktobak

Med tropiska frukter avses här papaya, kasjufrukter, tamarind,
avocadofrukter, mangostan, litchi och fikon.
Förordning (1983:32).

Bilaga 2

Varor hänförliga till 25-99 kap. tulltaxan (1977:975) som ej är
berättigade till tullpreferens vid import från Bulgarien, Rumänien och
Folkrepubliken Kina.

Tabellen ej fullständig.

Acykliska alkoholer med undantag av metanol

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

Andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i form av tabletter,
pastiller e.d. eller i förpackningar med en bruttovikt ej överstigande
10 kg

Kondensations-, polykondensations- och polyadditionsprodukter
(inbegripet linjära produkter), även modifierade eller polymeriserade
(t.ex. fenoplaster, aminoplaster, alkyder, polyallylestrar och andra
omättade polyestrar, silikoner)

Polymerisations- och sampolymerisationsprodukter (t.ex. polyeten,
polytetrahalogeneten, polyisobuten, polystyren, polyvinylklorid,
polyvinylacetat, polyvinylkloridacetat och andra polyvinylderivat,
polyakrylsyra- och polymetakrylsyraderivat, kumaronindenhartser)

Ringar, däck, utbytbara slitbanor till däck samt slangar och fälgband,
av mjukgummi, för alla slags hjul

Beklädnadsartiklar och tillbehör till kläder, av läder eller
konstläder

Garn av ändlösa syntetiska eller regenererade fibrer, ej i
detaljhandelsuppläggningar med undantag av garn, annat än cordgarn,
av ändlösa syntetiska fibrer

Garn av ändlösa regenererade fibrer i detaljhandelsuppläggningar

Vävnader av ändlösa syntetiska eller regenererade fibrer, inbegripet
vävnader av enfibertråd eller remsor enligt nr 51.01 eller 51.02

Garn av fårull, tagel eller andra djurhår (fina eller grova) i
detaljhandelsuppläggningar

Vävnader av fårull eller fina djurhår

Garn av lin eller rami, ej i detaljhandelsuppläggningar med undantag
av enkelt garn över nr 35 engelsk numrering

Garn av lin eller rami i detaljhandelsuppläggningar

Vävnader av lin eller rami

Garn av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar med undantag av garn,
annat än sytråd, över nr 89 engelsk numrering

Garn av bomull i detaljhandelsuppläggningar

Gasvävnader av bomull med undantag av oblekta ej merceriserade
vävnader

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull

Andra vävnader av bomull

Korta regenererade fibrer, ej kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning

Korta regenererade fibrer och avfall av regenererade fibrer, kardade,
kammade eller på annat sätt beredda för spinning

Garn av korta regenererade fibrer eller av avfall av regenererade
fibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar med undantag av sådant garn
över nr 89 engelsk bomullsnumrering

Garn av korta syntetiska eller regenererade fibrer eller av avfall av
syntetiska eller regenererade fibrer, i detaljhandelsuppläggningar

Vävnader av korta syntetiska eller regenererade fibrer eller av avfall
av syntetiska eller regenererade fibrer

Vävnader av jute eller av andra bastfibrer för textilt ändamål enligt
nr 57.03

Andra mattor (även konfektionerade) ävensom kelim-, soumak- och
karamanievävnader samt liknande vävnader (även konfektionerade)
med undantag av mattor av kokosfibrer utan inblandning av andra
fibrer

Sammets-, ögle- och sniljvävnader (andra än handduksfrotté och
liknande frottévävnader av bomull, hänförliga till nr 55.08, samt
band hänförliga till nr 58.05)

Vävda band samt band bestående av sammanklistrade parallella trådar
eller fibrer andra än varor hänförliga till nr 58.06

Vävda etiketter, märken o.d., ej broderade, som längdvara eller
tillskurna

Fisknät

Varor av vadd

Filt samt varor av filt, även med impregnering eller överdrag

Fiberduk, liknande duk av garn samt varor av sådan duk, även med
impregnering eller överdrag

Bind- och segelgarn, tågvirke och linor, även flätade med undantag av
sådana av jute

Nät som längdvara eller i avpassade stycken och varor av nät,
tillverkade av bind- eller segelgarn, tågvirke eller linor, ävensom
avpassade fisknät och andra fiskredskap av nät tillverkade av garn,
bind- eller segelgarn, tågvirke eller linor

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med
stärkelseprodukter, av sådana slag som användes till bokpärmar o.d.;
kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande vävnader för
tillverkning av hattstommar eller liknande ändamål

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med
cellulosaderivat eller andra plaster

Band av elastiska vävnader (andra än trikåvaror) bestående av
textilmaterial i förening med gummitråd

Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med invändig
beläggning, armering eller tillbehör av annat material

Ändlös, vävd maskinfilt, vävd maskinfilt med s.k. clippersöm härunder
inbegripen

Trikåväv, ej elastisk och ej gummibehandlad

Strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor, strumpskyddare o.d. av
trikå, ej elastiska och ej gummibehandlade

Underkläder av trikå, ej elastiska och ej gummibehandlade

Överkläder av trikå samt andra trikåvaror, ej elastiska och ej
gummibehandlade

Trikåväv och andra trikåvaror, elastiska eller gummibehandlade
(inbegripet elastiska knäskydd och elastiska strumpor) med undantag av
åderbråcksstrumpor

Överkläder för män eller gossar

Överkläder för kvinnor, flickor eller småbarn

Underkläder för män eller gossar, inbegripet kragar, skjortbröst och
manschetter

Underkläder för kvinnor, flickor eller småbarn

Korsetter, gördlar, höfthållare, bysthållare, hängslen, strumphållare,
strumpeband o.d. (inbegripet sådana artiklar av trikå), även elastiska

Res- och sängfiltar

Sänglinne och bordslinne samt toaletthanddukar, kökshanddukar och
liknande artiklar; gardiner och andra artiklar för rumsinredning

Presenningar och markiser

Skodon med yttersulor av läder, konstläder, gummi eller plast

Bordsartiklar och andra artiklar av sådana slag som vanligen användes
för hushålls- eller toalettändamål, av porslin (inbegripet
biskviporslin och parian)

Bordsartiklar och andra artiklar av sådana slag som vanligen användes
för hushålls- eller toalettändamål, av andra keramiska material

Glasvaror (andra än artiklar hänförliga till nr 70.19) av sådana slag
som vanligen användes som bords-, köks-, toalett- eller
kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande
ändamål

Kiseljärn och kiselmanganjärn, innehållande mer än 15% kisel

Göt, block, oregelbundna stycken o.d. av järn eller stål

Blooms, billets, slabs och platiner av järn eller stål; ämnen, grovt
tillformade genom smidning, av järn eller stål

Plåtämnen i rullar, av järn eller stål

Universaljärn och universalstål

Stång (inbegripet valstråd), annan än profilstång, av järn eller stål,
varmvalsad, smidd, strängpressad eller tillformad eller
färdigbehandlad (även kalibrerad) i kallt tillstånd; ihåligt
bergborrstål

Profilstång av järn eller stål, varmvalsad, smidd, strängpressad eller
tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd: samtliga
tullbelagda varuslag

Band av järn eller stål, varm- eller kallvalsat, ej
pläterat med eller överdraget med aluminium, bly eller tenn

Plåt av järn eller stål, varm- eller kallvalsad, ej pläterad med
eller överdragen med aluminium, bly eller tenn

Tråd av järn eller stål, även med överdrag men utan elektrisk
isolering

Legerat stål och kolrikt stål, i sådana former som är nämnda i nr
73.06-73.14

Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar,
nämligen moträler och sliprar samt valsade rälskarvjärn och valsade
underläggsplattor

Rör av gjutjärn med en invändig diameter understigande 510 mm

Rör och rörämnen av järn (annat än gjutjärn) eller stål, med undantag
av högtrycksrör för elektriska vattenkraftverk

Rördelar (t.ex. skarvrör, knärör, muffar och flänsar) av järn eller
stål

Andra varor av järn eller stål

Stång av aluminium; tråd av aluminium

Plåt och band av aluminium

Folier av aluminium (även mönsterpressade, tillskurna, perforerade,
försedda med överdrag, tryckta eller på baksidan förstärkta med papper
eller annat material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial ej
inräknat) av högst 0,20 mm

Rör och rörämnen av aluminium; ihålig stång av aluminium

Växelströmsmotorer, trefas

Grafitelektroder

Stolar och andra sittmöbler (andra än sådana som är hänförliga till nr
94.02), även bäddbara, av trä; delar till möbler

Andra möbler av trä; delar till möbler