Förordning (1980:547) om de allmänna advokatbyråerna

SFS nr
1980:547
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1980-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:305
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1024

De allmänna advokatbyråerna är de som anges i nedanstående
uppställning. De skall ha huvudkontor i de orter som anges i
uppställningen.

Allmän advokatbyrå Huvudkontor

Södra allmänna advokatbyrån Stockholm
Västra allmänna advokatbyrån Stockholm
Allmänna advokatbyrån i Solna Solna
Allmänna advokatbyrån i Uppsala Uppsala
Allmänna advokatbyrån i Södertälje Södertälje
Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna Eskilstuna
Allmänna advokatbyrån i Norrköping Norrköping
Allmänna advokatbyrån i Jönköping Jönköping
Allmänna advokatbyrån i Växjö Växjö
Allmänna advokatbyrån i Kristianstad Kristianstad
Allmänna advokatbyrån i Helsingborg Helsingborg
Allmänna advokatbyrån i Malmö Malmö
Allmänna advokatbyrån i Halmstad Halmstad
Allmänna advokatbyrån i Göteborg Göteborg
Allmänna advokatbyrån i Borås Borås
Allmänna advokatbyrån i Skövde Skövde
Allmänna advokatbyrån i Örebro Örebro
Allmänna advokatbyrån i Västerås Västerås
Allmänna advokatbyrån i Falun Falun
Allmänna advokatbyrån i Gävle Gävle
Allmänna advokatbyrån i Östersund Östersund
Allmänna advokatbyrån i Umeå Umeå
Allmänna advokatbyrån i Haparanda Haparanda
Allmänna advokatbyrån i Kiruna Kiruna
Allmänna advokatbyrån i Luleå Luleå
Förordning (1998:1024).