Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp

SFS nr
1980:565
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:786

1 § Med friköp av kronotorp avses i denna lag att innehavaren av en
sådan lägenhet som har upplåtits såsom skogstorp, odlingslägenhet,
kolonat, kronotorp eller kronolägenhet och som vid utgången av juni
1992 stod under Domänverkets förvaltning förvärvar lägenheten eller
en del av den med äganderätt. Förordning (1992:786).

2 § Vid friköp av kronotorp får fastighetsbildning äga rum utan hinder
av villkor som anges i 3 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 § Vid friköp av kronotorp behövs inte förvärvstillstånd enligt
jordförvärvslagen (1979:230).