Förordning (1980:696) med bemyndigande för transportrådet att fastställa taxor m.m. för linjesjöfart på Gotland

SFS nr
1980:696
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet /EE
Utfärdad
1980-09-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1219
Upphävd
1991-09-01

Regeringen bemyndigar vidare transportrådet att föreskriva vilka varu
slag som skall omfattas av transportstöd i linjesjöfart på Gotland.