Statistiska centralbyråns kungörelse (1980:70) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1980:70
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1980-02-26

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 april 1980 med nio procent för underhållsbidrag till eget
eller annans barn och med tretton procent för underhållsbidrag till
make, förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under tiden januari-mars 1980 eller
underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången
av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, skall enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag utgå med närmast lägre krontal.