Förordning (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande

SFS nr
1980:77
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1980-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:142
Upphävd
2011-04-01

Ungdomsfängelsenämndens verksamhet skall upphöra vid utgången av
mars 1980.

Frågor som skulle ha handlagts av ungdomsfängelsenämnden skall från
och med den 1 april 1980 i stället handläggas av kriminalvårdsnämnden.