Hemförsäljningsförordning (1981:1362)

SFS nr
1981:1362
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:275
Upphävd
2000-06-01

Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 § första och
andra styckena hemförsäljningslagen (1981:1361) fastställs av
konsumentverket.