Statistiska centralbyråns kungörelse (1981:185) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1981:185
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1981-03-03

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 april 1981 med åtta procent för underhållsbidrag till eget
eller annans barn och med tolv procent för underhållsbidrag till make,
förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under tiden januari-mars 1981 eller
underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången
av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, skall enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag utgå med närmast lägre krontal.