Förordning (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel;

SFS nr
1981:353
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-04-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1163
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:932

Regeringen föreskriver att de sjukdomar som upptas i nedanstående
förteckning skall berättiga till kostnadsfria läkemedel enligt 2 §
första stycket lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader,
m.m. vid behandling med de läkemedel som anges i förteckningen.

Förteckningen finns ej med här.

Övergångsbestämmelser

1992:932

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 1992. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1992.