Förordning (1981:367) om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt

SFS nr
1981:367
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1143
Upphävd
1988-11-01

Regeringen föreskriver att de allmänna förvaltningsdomstolarna och
riksskatteverket skall i den omfattning och ordning som
justitiekanslern bestämmer tillställa denne domar och andra avgöranden
rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt.