Tillkännagivande (1981:48) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1981:48
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1981-01-22

Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 21
januari 1981 är tolv procent.