Lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.

SFS nr
1981:632
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1981-06-11

Anställning för bestämd tid eller tills vidare längst till viss
tidpunkt får ske av

1. marknadssekreterare som har hemvist i Sverige för tjänstgöring hos
handelssekreterare eller inom utrikesrepresentationens exportfrämjande
verksamhet,

2. praktikanter för tjänstgöring hos handelssekreterare och svenska
handelskamrar i utlandet eller inom utrikesrepresentationens
exportfrämjande verksamhet.