Riksrevisionsverkets cirkulär (1981:772) angående allmänna leveransbestämmelser;

SFS nr
1981:772
Departement/myndighet
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1981-08-11

Riksrevisionsverket rekommenderar härmed till användning de allmänna
bestämmelserna av år 1981 för leverans av gods (utan montage) till den
offentliga sektorn (ALOS 81). Bestämmelserna har utarbetats efter samråd
mellan riksrevisionsverket, Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund och Sveriges
Grossistförbund. De ersätter de tidigare rekommenderade allmänna
leveransbestämmelserna för varor av beställningskaraktär (SIG 60) och
för standardvaror (Standard 61).

De nya bestämmelserna kan rekvireras från Liber förlag, 16289 Stockholm.