Förordning (1981:977) om information genom dagspressannonsering

SFS nr
1981:977
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1981-10-22

1 § Om statliga myndigheter eller andra statliga organ använder
dagspressannonsering för sådan information om rättigheter och
skyldigheter som är avsedd att nå alla medborgare, skall annonseringen
ske i samtliga dagstidningar.

2 § Om informationen endast gäller medborgarna i ett visst område,
skall annonseringen ske i samtliga dagstidningar som har en spridning
av någon betydenhet inom området.

3 § En annons om viss information bör i regel ha samma innehåll och
format i alla berörda tidningar.