Förordning (1981:994) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
1981:994
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1981-11-05

Regeringen har med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt fastställt bifogade tabeller för uträkning av skatten.
Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1981 års
utgång.