Lag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun

SFS nr
1982:1070
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1982-11-02

Stockholms läns landstingskommun får lämna bidrag och lån till kommuner inom
landstingskommunen, i den mån det behövs för att främja skatteutjämning.