Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar

SFS nr
1982:1161
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1982-12-16

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5,
10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor än de som anges nedan skall
upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987.

1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem
kronor;

2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om
nya sedlar på femtio kronor och tio kronor;

3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på
etthundra kronor;

4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar
på ettusen kronor; samt

5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande
av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.

Om inlösen av sedlar som ej längre är lagligt betalningsmedel finns
bestämmelser i lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken
(Bankoreglementet).