Förordning (1982:1239)om skyldighet för riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden

SFS nr
1982:1239
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:917
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:806

1 § Om riksförsäkringsverket finner anledning till misstanke mot en
arbetsgivare om brott enligt skattebrottslagen (1971:69), skall verket
anmäla detta till åklagaren. Förordning (1990:1275).

2 § Skattemyndigheten skall lämna Riksförsäkringsverket de
upplysningar som kan ha betydelse för anmälningsskyldigheten
enligt 1 §. Förordning (1997:806).