Förordning (1982:170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m.

SFS nr
1982:170
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-03-18

Med hänsyn till den genomsnittliga årliga löneutvecklingen för
anställda i offentlig tjänst skall vid slutavräkning för år 1981
följande statsbidrag räknas upp med 7,5 procent i förhållande till vad
som anges i förordningen (1981:251) om anpassning av statsbidrag till
daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig
tjänst vid slutavräkning för år 1980 m.m., nämligen

1. statsbidrag till daghem och fritidshem enligt förordningen
(1976:396) om statsbidrag till daghem och fritidshem,

2. grundbeloppet till kommunal familjedaghemsverksamhet enligt kun
görelsen (1968:236) om statsbidrag till kommunal familjedaghems
verksamhet, samt

3. statsbidrag till hemspråksträning enligt förordningen (1977:628) om
statsbidrag till hemspråksträning i förskolan.

För år 1982 skall före slutlig uppräkning följande statsbidragsbelopp
gälla

Daghem 21250 kr.

Fritidshem 10625 kr.

Familjedaghem

Grundbelopp för barn som vistas minst 7 tim. per dag i
familjedaghem 3800 kr.

Grundbelopp för barn som vistas mindre än 7 tim. per dag i
familjedaghem 1900 kr.

Hemspråksträning 2875 kr.