Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen

SFS nr
1982:268
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-04-29

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är
statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen
används som symboler för den svenska staten.

Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av
andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen,
utrikesrepresentationen och försvarsmakten.

Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse
att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och
tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett
kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det
kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av
guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält
innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med
ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt
röda tänder och klor.

Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett
i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld.
Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur
vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av
silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar
gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av
guld.

Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer
ordens insignier.

Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med
kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett
postament av guld.

Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad
vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda
snören av guld.

Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare,
postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld
med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.

Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld,
ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.

Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem
som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg
tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.