Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

SFS nr
1982:29
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1982-01-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:247

1 § Den avgift som ska betalas enligt 14 § lagen (2003:491)
om konsulärt ekonomiskt bistånd är 600 kronor.
Förordning (2009:1041).

2 § Avgift enligt 1 § ska även betalas för följande tjänster
nämligen

1. överföring till en utlandsmyndighet av pengar från enskilda
eller av banktillgodohavanden eller liknande medel,

2. inväxling av checkar eller sedlar,

3. utbetalning för försäkringsföretags räkning.
Förordning (2011:247).

3 § Beslut om avgift enligt 2 § får inte överklagas.

4 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av Regeringskansliet. Förordning (1997:11).

2003:561

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga
om bistånd som har lämnats enligt lagen (1973:137) om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
gäller alltjämt 1 § i sin äldre lydelse.